Fysiotherapie

Fysiotherapie

Bij Fysiotherapie Zuidwijk-Pendrecht helpen wij je op verschillende vlakken. We verbeteren je beweeglijkheid en kunnen eventuele pijn verminderen. We maken hiervoor gebruik van verschillende therapieën.

Neurologische Fysiotherapie

Fysiotherapie bij mensen met een neurologische aandoening richt zich op de motorische en gevoelsveranderingen die het gevolg zijn van deze aandoening. Er wordt getracht om verloren gegane functies te herleren en functieverlies of -achteruitgang zoveel mogelijkte voorkomen.

Neurologische aandoeningen zijn vaak complex en hebben een speciale aanpak nodig, afhankelijk van welke aandoening de arts heeft vastgesteld. Zo zijn er aandoeningen van het centrale zenuwstelsel en het perifere zenuwstelsel. Ook spierziekten kun je rekenen tot de neurologische aandoeningen.

Aandoeningen van het centrale zenuwstelsel zijn bijvoorbeeld:

 • een hersenbloeding;
 • hersenletsel, aangeboren of niet;
 • dwarslaesie;
 • multiple sclerose;
 • Parkinson;
 • tumoren van en in het centrale zenuwstelsel;
 • MS
 • ALS

Aandoeningen van het perifere zenuwstelsel zijn bijvoorbeeld:

 • zenuwletsels (vaak na een ongeval);
 • Guillain-Barré;
 • poliomyélites;
 • polyneuropathie;
 • zenuwletsel bij bijvoorbeeld een hernia in de rug of nek.

Bij neurologische aandoeningen kunnen problemen voorkomen zoals krachtsverlies, spasticiteit, coördinatiestoornissen, verlammingen, evenwichtsstoornissen, spierverkortingen, gewrichtsverstijvingen, gevoelsstoornissen en concentratiestoornissen.
Als er een aandoening is, waarbij de hersenen betrokken zijn dan ontstaan er soms gedragsveranderingen en begripsstoornissen die het bewegen bemoeilijken, of het onmogelijk maken, dat bewegingen nog uitgevoerd kunnen worden. Bij aandoeningen waarbij de hersenen betrokken zijn kunnen gedragsveranderingen en begripsstoornissen optreden. Ook deze kunnen het bewegen bemoeilijken.

De fysiotherapeut zal bepalen, afhankelijk van zijn onderzoek en de aandoening, waar het accent van de behandeling op komt te liggen.
Scholing en veel ervaring in het behandelen van neurologische patiënten is een voorwaarde om patiënten met een neurologische aandoening adequaat te kunnen behandelen.

Fysiotherapie Tijdens Revalidatie

Elk revalidatietraject van Fysiotherapie Zuidwijk-Pendrecht is gericht op kracht, souplesse en houding. We beginnen met het soepel maken van spieren en sluiten een traject af met verschillende krachttrainingen. Onze programma’s nemen we tot in detail met je door. Samen met jou werken we aan je houding, maar ook je manier van bewegen en het bewaren van de balans krijgen volop aandacht.

Valpreventie

Valpreventie is leren voorkomen dat u valt en dat u weet hoe u moet vallen als het toch gebeurd.
Wij bieden u een valpreventie programma aan waarin u leert in welke situaties u valt en wat de oorzaak is dat u valt. Dit kan te maken hebben met een beperkte balans, onvoorzichtigheid, een verkeerde houding of te snel willen.
Door middel van een training gericht op uw specifieke situatie leert u hoe u zich kunt bewegen zonder risico op vallen.