DTF en verwijzing
Wat houdt DTF in ? -in beeld-
Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie
In principe heeft u geen verwijzing meer nodig van uw huisarts om bij de fysiotherapeut in behandeling te komen.
U kunt zelf beslissen om contact op te nemen met de fysiotherapeut of om toch eerst naar de huisarts te gaan.
Bij behandeling aan huis is echter wél een verwijzing noodzakelijk.
De huisarts blijft de centrale rol spelen in de coördinatie van uw zorg. Daarom zal de fysiotherapeut uw huisarts blijven informeren, tenzij u aangeeft dat u dat niet wenst.
Bij de eerste afspraak zal de fysiotherapeut u eerst screenen.
Dit is een wettelijk verplicht onderdeel.
De screening is een gesprek waarin de fysiotherapeut bepaalt of fysiotherapie geschikt is voor de klachten die u heeft. Als de fysiotherapeut de klachten behandelbaar vindt, zal die over gaan tot een fysiotherapeutisch onderzoek en een fysiotherapeutische behandeling. Dat kan ook in een volgende sessie plaatsvinden. Doorverwijzen naar een gespecialiseerde collega kan ook als hij of zij uw problemen beter kan behandelen.
(kijk bij Wie op deze site).
Als uw klachten níet door ons behandelbaar zijn of verder onderzoek nodig is, verwijst de fysiotherapeut u naar uw huisarts.