2018
In de meeste gevallen hebben wij een contract met uw verzekeraar en declareren wij rechtstreeks voor een overeengekomen prijs en hoeft U niets (bij) te betalen.
Alleen bij die verzekeraars bij wie wij niet gecontracteerd willen zijn, geldt de onderstaande prijslijst.
Screening
10.00
Telefonische zitting
10.00
Intake en onderzoek na screening
20.00
Intake en onderzoek na verwijzing
40.00
Zitting
30.00
Zitting manuele therapie
40.00
Vriendelijke bejegening
00.00
Geriatrische fysiotherapie
40.00
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek
50.00
Groepszitting voor specifieke behandeling van twee personen
28.00
Groepszitting voor specifieke behandeling van drie personen
21.00
Groepszitting voor specifieke behandeling van vier personen
18.00
Groepszitting voor behandeling van vijf tot tien personen
15.00
Toeslag voor aan huis behandeling
10.00
Inrichtingstoeslag
5.00
Niet nagekomen afspraak
20.00
Verstrekte verband- en hulpmiddelen
kostprijs
Eenvoudige, korte rapporten
30.00
Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten
55.00