parkinsonnet
parkinsonnet
In Rotterdam-Zuidwijk gaat de bewegingsgroep voor mensen met Parkinson regelmatigopnieuw van start
Beste mensen,
Diverse onderzoeken (o.a. uitgevoerd door de V.U. in Amsterdam) hebben het nut van bewegen en gerichte oefentherapie in groepsverband voor mensen met Parkinson aangetoond.
Het oefenen in groepsverband heeft een positieve uitwerking op het dagelijkse functioneren en het omgaan met Parkinson.
Ook sociale contacten kun je zo verbeteren.
Bij voldoende deelname gaat de cursus in Medisch Centrum Zuidwijk regelmatig opnieuw van start.
Ook oud cursisten zijn van harte welkom. Het aantal deelnemers is 8-10 personen.
Begeleidster: Tineke Welker, fysiotherapeute gespecialiseerd in werken en begeleiden van Parkinson patiënten.
Locatie: Medisch Centrum Zuidwijk, Angelslo 80, Rotterdam-Zuidwijk
Voor de nieuwe groep kunt u zich opgeven.
Tijdstip: maandag van 14.00 tot 15.00.    Duur 3 maanden
De kosten worden in de meeste gevallen vergoed door de ziektekostenverzekeraar.
Hiervoor is een verwijzing van de huisarts of neuroloog nodig.
Heeft u vragen neem gerust contact met mij op
Met vriendelijke groet,
Tineke Welker, tel. 0624678273 en via de praktijk (zie elders op de site).