claudicationet
claudicationet
Etalagebenen (Claudicatio Intermittens) en gesuperviseerde looptherapie
Wat zijn etalagebenen precies?
Claudicatio Intermittens (CI) wordt in de volksmond ook wel etalagebenen genoemd en wordt in meer dan 90% van de gevallen veroorzaakt door slagaderverkalking (atherosclerose). CI is een uiting van perifeer arterieel vaatlijden (PAV), waarbij sprake is van atherosclerose van of naar de slagaders van de benen. Van PAV hoeft een patiënt geen klachten te ervaren. Wanneer de patiënt met PAV klachten ervaart van pijn in één of beide benen tijdens inspanning die vervolgens verdwijnt na het nemen van enige minuten rust spreken we van claudicatio intermittens.
Wat kunt u zelf doen?
De klachten zijn vervelend, maar hoeven geen ernstige gevolgen te hebben. Het is vooral belangrijk om tijdig actie te ondernemen. Een belangrijk deel van de behandeling heeft u in eigen hand. Stoppen met roken, genoeg lichaamsbeweging en eventueel afvallen zijn de belangrijkste aandachtspunten. Verder is een goede voetverzorging belangrijk om te voorkomen dat de slechte bloedtoevoer leidt tot slecht genezende wondjes of zweren, met name als u suikerziekte heeft. Neem bij twijfel contact op met uw huisarts.
Looptraining
Voor patiënten met etalagebenen is lopen van nog grotere betekenis dan het al is voor gezonde mensen. Het kan soms het verschil zijn tussen ‘patiënt zijn’ en ‘normaal functioneren’. Door veel en regelmatig te lopen wordt het herstellend vermogen geactiveerd. U ervaart bij het lopen een pijnlijke verkramping in de kuit en/of bilspier. Door veel te lopen vragen de spieren steeds opnieuw om zuurstof. Kleinere slagaders (collateralen) nemen de functie van de grote slagader over. Zij ontwikkelen zich en laten steeds meer bloed door. De pijnvrije loopafstand wordt daardoor groter. Voor de ontwikkeling van collateralen is het noodzakelijk regelmatig en veel te lopen. Het gaat dan niet om af en toe een stukje wandelen, maar om een echte ‘looptraining’. Deze training is gericht op het opvoeren van zowel de loopafstand als het looptempo. De wijze waarop dat gebeurt ligt vast in een individueel loopschema dat u minimaal drie maanden moet volhouden. Niet iedereen kan aan een looptraining beginnen. Een zeer slechte lichamelijke conditie en wondjes aan de voeten kan de training onverantwoord maken. Overleg daarom eerst met uw behandelend arts. In sommige ziekenhuizen en preventiecentra worden looptrainingen georganiseerd. De beste manier van looptraining is nog niet uitgevonden. Wel is aangetoond dat het volgen van een looptrainingsprogramma onder begeleiding meer effect heeft dan een training zonder begeleiding, waarschijnlijk omdat men het beter volhoudt.
Meer informatie over looptrainingen is te lezen in de brochure ‘Looptraining, lopen…, lopen.., lopen.’, een uitgave van de Vereniging van Vaatpatiënten. Hierin staat precies beschreven hoe u een looptraining kunt opzetten. Ook geeft de Vereniging van Vaatpatiënten de video ‘Loop voor je leven’ uit. Het kan zijn dat de looptraining niet het gewenste resultaat oplevert of dat uw klachten zo ernstig zijn dat een looptraining niet voldoende is. In dat geval kan soms een ‘dotter’ behandeling of een vaatoperatie nodig zijn.
Volgens Dr. Ellen Rouwet vaatchirurg van het Erasmus MC
Een  van de pijlers van de conservatieve behandeling van patiënten met claudicatio intermittens (PAV Fontaine stadium 2) is looptherapie. Gesuperviseerde looptherapie leidt tot een verbetering van loopafstand en kwaliteit van leven bij maar liefst 50% van de patiënten. Het maximale effect van looptherapie is circa 150% toename in de loopafstand en wordt bereikt na 6 maanden. De meest effectieve therapie is lopen op de loopband aangevuld met fiets- en krachttraining in een frequentie van 2-3 keer per week gedurende minimaal 30 minuten per sessie. Supervisie door fysiotherapeuten en compliance door de patiënt zijn essentieel voor het slagen van deze behandeling. De kosteneffectiviteit van gesuperviseerde looptherapie is aangetoond. Ten behoeve van de implementatie van gesuperviseerde looptherapie in de regio Rijnmond hebben we recent vanuit het Erasmus MC een netwerk van gespecialiseerde fysiotherapeuten in Rotterdam en omstreken opgezet, het Netwerk Looptherapie Rotterdam. Bovendien is voor deze fysiotherapeuten geaccrediteerde bijscholing georganiseerd over perifeer vaatlijden en de specifieke aspecten van looptherapie. Patiënten met claudicatio intermittens die in aanmerking komen voor looptherapie worden door de vaatchirurg verwezen naar een van de aangesloten fysiotherapeuten in de directe woonomgeving. Ter controle van de kwaliteit van dit netwerk wordt gebruik gemaakt van een web-based elektronisch patiënten dossier toegankelijk voor zowel fysiotherapeut als vaatchirurg.
Onze praktijk is bij het Netwerk Looptherapie Rotterdam aangesloten