HKZ = kwaliteitskeurmerk   HKZ keurmerk
De praktijk is door TÜV Nederland HKZ ISO 9001 gecertificeerd en heeft het kwaliteitskeurmerk voor fysiotherapiepraktijken ontvangen.
Dit betekent dat onze praktijk voldoet aan de geldende kwaliteitscriteria en een goed werkend kwaliteitssysteem heeft.
Certificatie is dé manier om zichtbaar te maken dat een zorg- of welzijnsorganisatie intern de zaken goed op orde heeft, dat de cliënt altijd centraal staat en dat de organisatie voortdurend en systematisch werkt aan verbetering van het aanbod. Bovendien voldoet het kwaliteitssysteem aan de internationale ISO-9001 normen.
Het HKZ Keurmerk
Het HKZ Keurmerk heeft betrekking op het kwaliteitsmanagementsysteem van de organisatie.
Het HKZ keurmerk maakt zichtbaar dat het kwaliteitsmanagementsysteem voldoet aan eisen die vanuit de sector zelf, door financiers, patiënten/consumenten en de overheid worden gesteld.
Dit is vastgesteld door een onafhankelijke certificatie-instelling (TÜV Nederland).
Het keurmerk biedt een garantie voor kwaliteit. Een gecertificeerde praktijk heeft het werk zodanig georganiseerd, dat aan alle voorwaarden is voldaan om optimale zorg te kunnen leveren.
Het perspectief van de cliënt is daarbij altijd het vertrekpunt.
Het HKZ Keurmerk betekent dat een organisatie: de zaken intern goed op orde heeft. De klant principieel centraal stelt,
betrouwbare resultaten kan presenteren en voortdurend werkt aan het verbeteren van de zorg- en dienstverlening.
hkz-2016