Hoe werkt een geriatrie fysiotherapeut?

De geriatrie fysiotherapeut houdt zich vooral bezig met de vraag: “Hoe worden we  gezond oud” en wil alles dat daarbij helpt uit de kast halen. De mensen worden wel steeds ouder, maar het grootste gedeelte van die extra tijd wordt doorgebracht  met minder levensgeluk en meer beperkingen.
Dit komt o.a. omdat je bij het ouder worden meer moeite krijgt met het uitvoeren van allerlei taken in het dagelijkse leven.
Door:
-minder spierkracht
-minder conditie
-minderde hart- en longfunctie enz.
Verder zijn er bedreigende ouderdomsziekten, als hartfalen, een beroerte, Parkinson, rheuma, dementie enz. en soms meer aandoeningen tegelijk. Dit alles maakt de gezondheid van de ouderen kwetsbaar.
De geriatrie fysiotherapeut helpt u uw lichamelijk functioneren te verbeteren en voorkomt verdere achteruitgang. Dit om uw zelfredzaamheid te bewaren.
De geriatrie fysiotherapeut begeleidt u verder als u ontslagen wordt uit het ziekenhuis of revalidatiecentrum
De geriatrie fysiotherapeut begeleidt en adviseert u  wanneer u afhankelijk wordt van een hulpmiddel.
De geriatrie fysiotherapeut geeft adviezen aan andere zorgverleners, gezinsleden en uw mantelzorgers om hen zoveel mogelijk in hun taken te ondersteunen.
De geriatrie fysiotherapeut geeft informatie over valpreventie
Dit alles draagt bij tot een meer kwaliteit van leven en meer welbevinden als je ouder wordt.