De kwaliteit van de zorg die wij bieden wordt inhoudelijk nauwgezet bewaakt en bij U bevraagd (U ervaart immers de zorg).

Dat gebeurt d.m.v. digitale evaluaties door de fysio prestatie monitor van Qualizorg. Deze worden u aangereikt om de zorg te evalueren en waar mogelijk nog verder te verbeteren.

Zorgverzekeraars verplichten zorgverleners ervaringen van hun patiënten te monitoren. U helpt ons door de u gestuurde evaluaties in te vullen. Alleen zo kunnen wij u blijven bedienen.

score: 8.74 over 2017

(van 1-10)

én

de uitslag van onze eigen enquête in het

najaar van 2014:

Formulier 240.1 uitslag enquete 2014 website

en in najaar 2015:

Formulier 240.1 uitslag enquete 2015 website