Bewegen Voor Ouderen.
De groepslessen Bewegen Voor Ouderen (B.V.O.) worden bij voorkeur gegeven door een fysiotherapeut, die na zijn 4-jarige HBO-opleiding fysiotherapie een aanvullende cursus heeft gevolgd. Dit kan zijn de Post-Academiale Opleiding voor Geriatrische Fysiotherapie van 3 jaar, waarna de fysiotherapeut ingeschreven kan worden in het kwaliteitsregister van het K.N.G.F. als verbijzonderd fysiotherapeut.
De doelstellingen van B.V.O.zijn:
Algemeen:
Het verbeteren, handhaven en herstellen van lichamelijk en geestelijk evenwicht, waardoor   gezond gedrag  bevorderd wordt, zodat onafhankelijkheid en zelfstandigheid behouden  kunnen worden.
Preventief:
Het verbeteren, handhaven en herstellen van ademhaling, evenwicht, coördinatie,   spierkracht, beweeglijkheid en ontspanning.
Preventief/curatief:
Vroegtijdig signaleren van problemen.
Sociaal:
Het stimuleren van sociaal contact met de buitenwereld, omgang met een groep en flexibiliteit om zich te voegen naar een groep.
Waar:
De lessen worden vaak gegeven in een bejaarden-zorgcentrum en worden georganiseerd door praktijk zuidwijk-pendrecht
Voor wie?
De doelgroep zal bestaan uit mannen en vrouwen boven de 60 jaar, en tevens uit ouderen met een chronische ziekte.( arthrose, diabetes, C.O.P.D., overgewicht, etc.).
Het maximale aantal deelnemers per groep zal 20 zijn.