in dringende gevallen -als u niet naar de praktijk kunt komen of worden gebracht- bestaat de mogelijkheid dat wij bij u thuis komen.
dit is ter beoordeling van uw huisarts of verwijzer.